صفحه اصلیفروشگاهپیگیری سفارشثبت و فروش محصول شمابازاریابی و کسب درآمدایستگاه آگهی شماورود و ثبت آگهی شمادرج بنر شمااخبار و مقالات شمادرباره ماتماس با ما

محصولات ايران کتاب


 سایر صفحات > 
1


دانلود بررسي رابطه بازي هاي رايانه اي خشن بر پرخاشگري و اضطراب

دانلود بررسي رابطه بازي هاي رايانه اي خشن بر پرخاشگري و اضطراب

بسياري از بچه ها محيط كافي نت و گيم نت را به محيط خانه ترجيح مي دهند؛ چرا كه فكر مي كنند در اين محيط كمتر تحت كنترل هستند. همچنين از نظر ايشان بازي در گيم نت هيجان بيشتري نسبت به بازي در منزل دارد (خرازی ها،1391). با توجه به اينكه بازي هاي ويديويي - رايانه اي، دومين سرگرمي كودكان و نوجوانان پس از تلويزيون شناخته شده است، برخي معتقدند اثرات منفي آنها از جمله اعتياد به بازي، افزايش حالات خشم و پرخاشگري، هزينه زياد و تأثيرات منفي روحي – رواني و جسمي ديگر، بيشتر از جنبه هاي مثبت آن بوده است (...ادامه مطلب
دانلود رابطه ي بين مهارت هاي زندگي و سبک دلبستگي بر رضايت زناشويي

دانلود رابطه ي بين مهارت هاي زندگي و سبک دلبستگي بر رضايت زناشويي

چکیده :  دررابطه ی بین مهارت های زندگی باسبک دلبستگی  بر رضایت زناشویی  . از روش حاضر برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار  17spss استفاده شده و از t مستقل و همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. با توجه به مباني نظري وپيشينه مطالعاتي نتايج حاصل از اجراي اين آزمايش چند يافته اساسي را آشکار ساخت. رابطه معناداری بین سبک دلبستگی وارتباط مؤثر دیده می شود بین ارتباط مؤثر ورضایت زناشویی رابطه معناداری وجود دارد . بین مدیرت استرس با  سبک دلبستگی رابطه معنادری  منفی و...ادامه مطلب
دانلود بررسي رابطه ي اعتياد مادران باردار بر سقط جنين

دانلود بررسي رابطه ي اعتياد مادران باردار بر سقط جنين

چکيده به بررسی رابطه ی اعتیاد مادربرسقط جنین پرداخته شده است که نتایج ذیل را در برداشت: میانگین آمادگی به اعتیاد در زنان باردار سقط جنین برابر با 188 و انحراف معیار آن 053/10 و تعداد آنها 26 نفر بوده اند و میانگین آمادگی به اعتیاد زنان بدون سقط جنین برابر با 112و انحراف معیار 105/12 و تعداد آنها 14 نفر بوده است. میانگین رفتار ضد اجتماعی در زنان با سقط 4/4 و انحراف معیار آن 8/0 و میانگین رفتار ضد اجتماعی در زنان بدون سقط 4/2 وانحراف استاندارد آن 52/3 بود.میانگین میل به مصرف مواد در زنان بدون س...ادامه مطلب
دانلود بررسي تاثير معنويت در زندگي بر خودکنترلي زوج هاي جوان

دانلود بررسي تاثير معنويت در زندگي بر خودکنترلي زوج هاي جوان

چکيده رابطه با تاثیر معنویت در زندگی بر خودکنترلی زوج های جوان پیام نور هشتگرد بررسي شده است. بدين منظور تعداد نمونه گیری200 نفر از مجردین ومتاهلین وتعداد 100نفر زنان  این دانشگاه میانگین سن بین 20 تا 35 سال و100 نفر مردان در این دانشگاه در منطقه استان البرزپیام نور شهر هشتگرد  با روش تصادفي چند مرحله اي از اجراي آزمون معنویت  به صورت تصادفي انتخاب شده واز پرسشنامه خود کنترلی اين گروه استفاده شده است. جهت تجزيه وتحليل داده ها از روش همبستگي وآزمونT براي مقايسه پسر ودختر ، استفاده...ادامه مطلب
روش تحقیق مقایسه ی بین سبک های دفاعی دانش آموزان دوره ی ابتدایی بادان

روش تحقیق مقایسه ی بین سبک های دفاعی دانش آموزان دوره ی ابتدایی بادان

دوران نوجوانی، هم از نظر نوجوانان و هم از نظر والدین دشوارتر از دوران کودکی قلمداد شده است. 300 سال پیش از تولّد مسیح (علیه السلام)، ارسطو چنین اظهار داشت: نوجوانان پرشور و آتشی مزاجند و آماده اند که خود را به دست غرایز بسپارند. در اوایل قرن حاضر ج. استانلی هال، مؤسس انجمن روان شناسی آمریکا، نوجوانی را دوران «طوفان و تنش شدید» و نیز دوران توانایی فوق العاده جسمانی، عقلی و عاطفی می دانست. برخی از نظریه پردازان روان کاوی نیز نوجوانی را وضعیتی می دانند که نوجوان در آن دچار اختلال ر...ادامه مطلب
دانلود بررسي رابطه هوش و رضايت شغلي در کارکنان

دانلود بررسي رابطه هوش و رضايت شغلي در کارکنان

چکيده به بررسی رابطه ی بین هوش و رضایت شغلی پرداخته میشود  از دوابزار ماتریس های پیش رونده ریون و رضایت شغلی JDI استفاده گردید و به منظور بررسی رابطه متغیرهای زمینه ای با میزان هوش و میزان رضایت شغلی از آزمون های تی مستقل وتحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد که نتایج نشان داد هوش با متغیرهای جنس، سن، سابقه، تحصیلات رابطه معنی داری دارد و رضایت شغلی با متغیرهای سابقه، تحصیلات و درآمد رابطه معنی داری داشته است. ...ادامه مطلب
دانلود بررسي رابطه ي بين خانواده و پيشرفت تحصيلي کودکان ديرآموز

دانلود بررسي رابطه ي بين خانواده و پيشرفت تحصيلي کودکان ديرآموز

رابطه والدین با فرزندان و جو عاطفی خانواده یکی از مسائل مهم و تأثیرگذار در رشد و پرورش استعدادها و بالعکس عاملی مهم در جهت سوق دادن فرزندان به رفتارهای ناسازگارانه و ضد اجتماعی می‌باشد.  متخصصان بهداشت‌روانی، عامل اصلی مشکلات رفتاری را به رفتارهایی نسبت می‌دهند که بین والدین و فرزندان وجود دارد، به نظر آنان خانواده به صورت یک مجموعه اصلی (پدر، مادر، و فرزندان) می‌توانند تأثیری عمیق بر رفتار اولیه کودک داشته باشند (هالاهان و کافمن، ۱۹۹۴). اهداف  هدف اصلی بررسی ...ادامه مطلب
دانلود بررسي رابطه بين سبک رهبري مديران با ميزان رضايت شغلي دبيران

دانلود بررسي رابطه بين سبک رهبري مديران با ميزان رضايت شغلي دبيران

هر مدرسه يا محيط آموزشي كه دبيران آن هماهنگ و منسجم عمل مي‌كنند به طرز قابل توجهي پيشرفت خواهد كرد و امر تدريس و فرايند ياددهي، يادگيري در آن با سهولت بيشتري انجام خواهد شد و اين هماهنگي و انسجام تاحد زيادي مرهون رهبري خوب مديري كارآمد و وظيفه شناس مي‌باشد.  ميزان رضايت شغلي دبيران زن دبیرستانهای شهرهشتگرد در سال تحصيل1393-1392 را اندازه‌گيري شده است.و رابطه اين رضايت شغلي را با سبك رهبري مدير مدرسه بر اساس سبكهاي رهبري بررسي مي‌كنيم : اهداف : هدف اصلی یافتن رابطه ی ...ادامه مطلب
دانلود بررسي تاثير تشويق بر افزايش يادگيري

دانلود بررسي تاثير تشويق بر افزايش يادگيري

چکیده : رابطه تاثیر تشویق بر افزایش یادگیری  که برای انجام آن از تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار  16spss استفاده شده و از t مستقل و همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. با توجه به مباني نظري وپيشينه مطالعاتي نتايج حاصل از اجراي اين آزمايش چند يافته اساسي را آشکار ساخت. 1.بین روش تشویق و سبک جنبشی  - حرکتی رابطه معناری وجود دارد. 2.بین تشویق وسبک دیداری  رابطه معناداری  وجود ندارد. 3.بین  تشویق وسبک شنیداری رابطه معناداری  منفی وجود دارد. 4.بین تشویق ...ادامه مطلب
دانلود بررسي رابطه ي بين روابط اجتماعي با روابط خانوادگي

دانلود بررسي رابطه ي بين روابط اجتماعي با روابط خانوادگي

نوجوانان و جوانان بزرگترین سرمایه های هر کشور محسوب می شوند شناخت وضعیت اجتماعی و اقتصادی مجرمین جوان، برای مربیان مسائل تربیتی، مددکاران اجتماعی، افراد پلیس و تمامی کسانی که با جوان و نوجوان به گونه ای در تماس هستند، جهت برنامه ریزی دقیق و بازسازی به منظور به حداقل رساندن جرم در جامعه می تواند مفید باشد، نحوه رفتار و روابط پدر و مادر در خانواده یا نداشتن محیطی نشاط آور و فرح بخش تأثیری نامطلوب در روح نوجوان و جوان می گذارد، هر نوجوان و جوانی در کانون خانواده احتیاج به حمایت و محبت از طرف والدین...ادامه مطلب
بررسی مهارت کنترل استرس نزد پرستاران شاغل

بررسی مهارت کنترل استرس نزد پرستاران شاغل

چکیده: استرس یکی از مفاهیم مهم در مطالعه روانشناسی و بهداشت روانی به شمار می آید و به کفیات گوناگون در زندگی اطلاق می شود و به عنوان علل بسیاری از درد ها ، ناراحتی ها و بیماری ها و بیماری ها تلقی می شود . در پژوهش حاضر به بررسی میزان توانایی  مهارت کنترل استرس100نفر از پرستاران خانم پرداخته شد. با توجه به فرضیه اصلی پژوهش: میزان استرس شغلی (مقیاس کلی)  در بین پرستاران شیفت روز و شیفت شب تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج ذیل به دست آمد: باتوجه به نتايج كه مقدارقدرمطلق  tمشاهده شد...ادامه مطلب
بررسی رابطه بین عزت نفس و اضطراب دربین دانشجویان دختر

بررسی رابطه بین عزت نفس و اضطراب دربین دانشجویان دختر

مقدمه      در طول یک قرن گذشته بسیاری از روانشناسان اتفاق نظر دارند که انسان نیازمند به عزت نفس است. در ادبیات روانشناختی مطالب مفصلی درباره عزت نفس وجود دارد و تا امروز تحقیقات و مطالعات زیادی درباره عزت نفس و ارتباط آن با متغیرهای متعدد دیگر انجام گرفته است که بیشتر تحقیقات این مطلب مهم و اساسی را تایید می کنند که عزت نفس بالا از عوامل مثبت و موثر در بهداشت روانی و عزت نفس پایین از عوامل مستعد کننده ناراحتی های روانی می باشد. عزت نفس عبارت است: از احساس ارزشمند بودن، این ...ادامه مطلب
بررسی رابطه عزت نفس و عمل جراحی زیبایی

بررسی رابطه عزت نفس و عمل جراحی زیبایی

چکيده  بین عزت نفس و جراحی زیبایی رابطه وجود دارد. از آزمون عزت نفس کوپر اسميت  استفاده شده است.کوپر اسميت مقياس عزت نفس خود را بر اساس تجديد نظري که بر روي مقياس راجرز و دياموند، انجام داد تهيه و تدوين کرد. اين مقياس داراي 58 ماده است.  که نتایج ذیل را در بر داشت: بررسی آماری نتتایج فرضیات: فرضیه 1:بین عزت نفس عمومی و عمل جراحی زیبایی رابطه وجود دارد. فرضیه2:بین عزت نفس خانوادگی و عمل جراحی زیبایی رابطه وجود دارد فرضیه3:بین عزت نفس اجتماعی با عمل جراحی زیبایی رابطه وجود د...ادامه مطلب
بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر روی پرخاشگری نوجوانان

بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر روی پرخاشگری نوجوانان

چکیده : مقدمه باورهايى كه بخش عمده اى از آنها متأثر و برگرفته از تلويزيونى است كه نمايانگر اوج خشونت در زيباترين و فريبنده ترين جلوه هاست و اين يك امر مسلّم و بديهى است كه كسى نمى تواند در آن شك كند(براندون اس سنتيرول ،1377) .پژوهش حاضر به بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر پرخاشگری کودکان بود که با استفاده از نرم افزار Spss16 و همبستگی T نتایج ذیل به دست آمده است: نوجوانانی که به دیدن تلویزیون می پرداختند در مدت زمان های مختلف امتیاز بندی شدند که در ذیل امتیازاتی را که کسب کردند اشاره شده است ...ادامه مطلب
بررسی تاثیر آموزش عزت نفس بر عملکرد ورزشی بازیکنان خانم والیبال

بررسی تاثیر آموزش عزت نفس بر عملکرد ورزشی بازیکنان خانم والیبال

چکیده:     به بررسی تاثیر آموزش عزت نفس بر عملکرد ورزشی بازیکنان خانم والیبال باشگاه پوریای ولی می باشد.پژوهش حاضر با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون انجام گردید که نتایج ذیل را در برداشت نمونه ی مورد بررسی شامل 46 نفر است که تمامی پرسش نامه ها را در دو مرحله ی پیش آزمون و پس آزمون بدون خطا جمع آوری و تحلیل شده اند . میانگین ، میانه و انحراف استاندارد آزمودنی ها درپیش آزمون به ترتیب20/33 ، 34 و 932/7 است و میانگین ، میانه و انحراف استاندارد آزمودنی ها درپس آزمون به ترتیب 58/...ادامه مطلب
بررسی تاثیر شیوه حل مسئله بر یادگیری خلاق درس ریاضی

بررسی تاثیر شیوه حل مسئله بر یادگیری خلاق درس ریاضی

چکیده : به بررسی تاثیر شیوه حل مسئله بر یادگیری خلاق درس ریاضی بود  .برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار  19spss استفاده شده و از t مستقل و همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. با توجه به مباني نظري وپيشينه مطالعاتي نتايج حاصل از اجراي اين آزمايش چند يافته اساسي را آشکار ساخت. 1.بین سبک  حل مسئله و سبک جنبشی رابطه معناداری وجود دارد. 2.بین حل مسئله وسبک جنبشی – حرکتی رابطه معناداری می شود 3.بین حل مسئله وسبک شنیداری رابطه معناداری وج...ادامه مطلب
دانلود بررسي اثربخش آموزش مهارت هاي زندگي بر عدم برگشت پذير

دانلود بررسي اثربخش آموزش مهارت هاي زندگي بر عدم برگشت پذير

چکيده به بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر عدم برگشت پذیری معتادین مراجعه کننده به مواد مخدر پرداخته است .   جامعه مورد مطالعه عبارتند از مراجعه کنندگان به کلینیک ترک اعتیاد کلید آفرینش حصارک به جهت ترک مواد مخدر.   باتوجه به جامعه مورد مطالعه وبرآورد حجم نمونه درحدود50نفراست که با استفاده از جدول دمورگان برای گروه های همبسته  استفاده شده است . که آزمون مهارت های زندگی برروی آنها اجراگردیده است .پ ازشیوه نمونه گیری تصادفی ساده  ازمیان مراجعه کنندگان انتخاب گرد...ادامه مطلب
دانلود بررسي رابطه بين نحوه گذاران اوقات فراغت با شکل گيري هويت

دانلود بررسي رابطه بين نحوه گذاران اوقات فراغت با شکل گيري هويت

چکیده: به بررسی رابطه نحوه گذران اوقات فراغت و هویت یابی نوجوانان پرداخته شد. حجم نمونه  تعداد کل نمونه 50نفر می باشد که در آموزشگاه فرهنگی آموزشی شهرکرج مشغول به آموزش می باشند.روش نمونه گیری برای تعیین اندازه نمونه از فرمول برآورد اندازه گیری نمونه برای گروه های همبسته استفاده شد و با توجه به میزان بدست آمده تعداد 50 نفر برای انجام پژوهش انتخاب شد. پرسشنامه های استاندارد اوقات فراغت و پرسشنامه گسترش يافته عيني پايگاه هويت من استفاده گردید. نتایج ذیل را در برداشت: بین دو متغیر مهارت تصم...ادامه مطلب
دانلود مقايسه ي مهارت هاي زندگي بردلبستگي در دانشجويان دختر و پسر

دانلود مقايسه ي مهارت هاي زندگي بردلبستگي در دانشجويان دختر و پسر

چکيده آموزش مهار ت هاي زندگي نظير مهارت حل مسأله و ارتباطات مؤثر توانايي ها را براي حل مشكل و ارتباط موثر با اطرافیان و داشتن روابط موثر و منطقی از جمله سبک های دلبستگی در دوران مختلف زندگی افراد افزايش مي دهد(فورنریس ،دانیش و اسکات(2007) . به بررسی رابطه ی سبک های دلبستگی با مهارت های زندگی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد تهران جنوب پرداخته است که با استفاده از پرسشنامه های سبک های دلبستگی و مهارت های زندگی و نرم افزار تحلیل آماری SPSS18 به بررسی آماری فرضیات پرداخته و نتایج ذیل را در بر...ادامه مطلب
روش تحقیق بررسی رابطه ی بین خلاقیت و سبک یادگیری درس علوم

روش تحقیق بررسی رابطه ی بین خلاقیت و سبک یادگیری درس علوم

مقدمه    خلاقیت میلی ذاتی است که در وجود انسان به ودیعه نهاده شده و انسان مظهر خلاقیت الهی است (مطهری، 1372) . تحولات پرشتاب جهانی در عرصه علم و صنعت، جوامع بشری را بر آن داشته تا با نگرشی جدید به دارایی های غیر عینی، در صدد افزایش توانایی هایی خود برای همگامی با این تغییرات باشد. در حقیقت سکون و بی حرکتی در دنیای متغیر امروز چه برای یک سازمان و چه برای یک کشور در هر اندازه که باشد، نتیجه ای جز نابودی به همراه نخواهد داشت. امروزه خلاقیت و نو آوری نه به عنوان یک نیاز بلکه به عنوان شرط ...ادامه مطلب
 سایر صفحات > 
1

 

سایر فروشنده ها

فروشنده
رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
درج لينک وب سايت شما ...

بزرگترين فروشگاه آنلاين جهت خريد شما ...